Printerite kaughaldus

Printerite kaughaldus seob endas kahte aspekti. Töökoha konfigureerimist ja abi printeri kasutajale ning printeri töö ja vajaduste jälgimist. Printeri töö ja vajaduste jälgimine võimaldab reageerida kiiresti ennetades tekkivaid probleeme ja tagades sujuva, häireteta töö.