Utiliseerimine ja andmehävitus

Vastavalt Euroopa Liidu elektri- ja elektroonikaseadmete direktiivile ja Eesti Vabariigi jäätmeseadusele kuuluvad paljud seadmed pärast seadme eluea lõppu kokkukorjamisele ja ümbertöötlemisele. Aga mitte see ei ole kõige tähtsam. Hoida oma enda elukeskkonda liigse reostamise eest, see on meie eesmärk.